2014 он

  1. Таван толгой салбарт Огоот ХХК-ийн засварын газартай 10 машины гараашийн барилгыг хамагаалалтын хашааны хамт иж бүрнээр нь барих
  2. Таван толгой салбарын Т-12 үйлдвэрийн бетонон зам талбайн ажил 4000м2
  3. Таван толгой салбарын Т-12 үйлдвэрийн кэмпийн талбайд спортын талбай хийх ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн
  4. Таван толгой салбарын Т-12 үйлдвэрийн сайжруулсан хайрган хучилттай 2.7 км авто замын ажлыг хийж хүлээлгэн өгсөн
  5. Мера ХХК-ийн Налайх салбарын Т-11 үйлдвэрийн бетонон зам талбайн ажил 1200м2
  6. Мера ХХК-ийн Налайх салбарын Т-11 үйлдвэрийн үйлдвэрийн цех, бэлэн ба түүхий эдийн агуулахын барилгын их ба урсгал засварын ажлууд
  7. Сэлэнгэ аймгийн Төмөртэйн уурхайн 4 машины гараашийн барилга
  8. Ховд аймгийн Хөшөөтийн уурхайн 7 машины гараашийн барилга