2012 он

  1. Таван толгой салбарын Т-12 үйлдвэрийн 8 автомашины гараашийн барилгуудыг барьж ашиглалтад оруулж, хүлээлгэн өгөх
  2. Таван толгой салбарын Т-12 үйлдвэрийн офисын барилга 14х15м
  3. Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутаг дэвсгэрт Мера ХХК-ийн тэсрэх бодис, хэрэгслийн түр агуулахын барилга, инженерийн хамгаалах байгууламжуудыг барьж ашиглалтад оруулах
  4. Таван толгой салбарын Т-12 үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аммиакийн шүүний агуулахын барилга 55х18м
  5. Таван толгой салбарын Т-12 үйлдвэрийн 10 автомашины гараашийн барилгуудыг барьж ашиглалтад оруулж, хүлээлгэн өгөх
  6. УБ хотод Огоот компанийн оффисын барилгын ажлыг гүйцэтгэн байнгын ашиглалтад оруулах
  7. УБ хотод Огоот ХХК-ийн 2 давхар засварын ба нарядны барилга барьж хүлээлгэн өгөх
  8. Налайх дахь Мера ХХК-ийн Т-11 үйлдвэрийн оффисын барилгад өргөтгөл хийж 2 давхар болгон барьж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх
  9. Т-11 үйлдвэрт 11 машины гараашийн барилга барьж ашиглалтад оруулсан.
  10. Таван толгой салбарын Т-12 үйлдвэрийн кэмпийн барилгын цэвэр усны худгийн барилга барих