2010-2011 он

  1. 2010 он Т-11 энгийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн агуулахын байгууламж барьж ашиглалтад хүлээлгэн өгч үйлдвэрийн төслийг бүрэн хэрэгжүүлж дуусгах, харуулын нэвтрэх байрыг шинээр барьж ашиглалтад оруулах
  2. 2010 он Ухаа худгийн уурхайд барих эмульсийн үйлдвэр, ажилчдын байрны зургийн даалгавар боловсруулах, барилгын ажлын зураг төсөл хийлгэх, барилга барих газарт кадастр, байр зүйн зураглал, геологийн дүгнэлт гаргуулах, агуулахын байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулах, хамгаалалтын байгууламжууд барих ажлыг хийх
  3. 2010 онд Таван толгой салбарын Т-12 үйлдвэрийн 6 автомашины гараашийн барилгуудыг барьж ашиглалтад оруулж, хүлээлгэн өгөх
  4. 2010 он Хөшөөтын уурхайд тэсрэх бодисын агуулахын байгууламж, хамгаалалтын хашаа, аянгаас хамгаалах байгууламж хийх, барих ажлыг хийж гүйцэтгэх
  5. 2011 онд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт Мера ХХК-ийн эмульсийн тэсрэх бодисын Т-12 үйлдвэрийн барилга байгууламжийг иж бүрнээр барьж ашиглалтад оруулах ажлыг хийж гүйцэтгэх