2008-2009 он

  1. 2008 онд Мера ХХК-ийн Багануур салбарын барилгын халаалтын системийн тооцоо хийх, халаах хэрэгслийн хүчин чадлыг тооцож гаргах, тогооны сонголт хийж худалдан авах, 2009 онд авто гаражийн халаалтын системийн холболтын зураг схем, цахилгаан тогоо, халаах хэрэгслийн тооцоо гаргах, холболт угсралт хийж Мера ХХК-д хүлээлгэн өгөх
  2. 2008-2009 онд Мера ХХК-ийн Т-11 энгийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн агуулахын (12м х 55м хэмжээтэй төмөр бетон бүтээц бүхий тоосгон барилга) байгууламж барьж, улсын комиссоор шалгуулан байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгч, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлж баталгаажуулах