315 айлын орон сууц

Засгийн газрын дунд хугацааны хөтөлбөрийн хүрээнд аймаг бүрт хэрэгжих 1000 айлын орон сууцны хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум (Эрдэнэт хот) 315 айлын орон сууцны төслийн барилга угсралтын ажил