2012 онд компаний шилдэг ажилтнууд

  • “Хөдөлмөрийн аварга”
  • “Шилдэг ажилтан”
  • “Тэргүүний ажилтан”
  • “Өсөх ирээдүйтэй ажилтан”

Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагналууд

  • “Хамгийн олон мэргэжил эзэмшсэн ажилтан”
  • “Манлайлагч удирдагч”
  • Дадлагажуулан сургагч ажилтан”
  • “Шилдэг шинийг санаачлагч ажилтан”