Компанийн түүх

2005 онд “Очир Ундраа” ХХК нь барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авч, түүний үйлчлэх хүрээнд худалдаа ба барилгын ажлыг хавсран явуулж, барилгын ажил, түүний гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавих, барилгын материалын хангалт хийж ажиллаж байлаа. “Очир Ундраа” группын компаниудын гаргасан төслийг хамтран хэрэгжүүлэх, барилга болон тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр 2009 оны 10-р сарын 01-ний өдөр ТХА (төсөл хэрэгжүүлэх алба) байгуулж үйл ажиллагаа явуулж байсан. Цаг үеийн шаардлага, хөгжлийн чиг хандлагын улмаас 2012.08.21-ний өдрөөс тус алба нь “Өү Юу Жи” ХХК болж бие даан үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн ба 2014.01.02-ны өдрөөс “Өү Юу Жи” ХХК-ийн охин компани “Бүтээгч” ХХК болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.