АЛСЫН ХАРАА

Бүтээн байгуулалтын тэргүүлэгч компани болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Шалгарсан тэргүүний стандарт, техник технологи нэвтрүүлж, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, шаардлага хангасан, урт хугацаанд үнэ цэнэтэй байх чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэдэг бүтээлч хамт олон байна.

УРИА

Гүйцэтгэлээр тэргүүлнэ.

ЗАРЧИМ

  • Үйл ажиллагаагаа хялбаршуулж, стандартжуулна.
  • Эрсдлээс сэргийлж, бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.
  • Чөлөөтэй сэтгэж, цэгцтэй үйлдэж, алхам алхмаар урагшилна.
  • Нийтийн оролцоотой менежментийг хөгжүүлж, багийн сэтгэлгээг эрхэмлэнэ.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

  • Цаг хугацаа
  • Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин
  • Мэдлэг ур чадвар, багийн ажиллагаа
  • Хичээл зүтгэл, бүтээлч сэтгэлгээ
  • Өөриймсөг ёс зүйтэй ажилтнууд