2011 онд “Очир-Ундраа” байгууллагын “Шилдэг хамт олон”

  • “Хөдөлмөрийн аварга”
  • “Шилдэг ажилтан”
  • “Тэргүүний ажилтан”
  • “Өсөх ирээдүйтэй ажилтан”

Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагналууд

 • “Хамгийн олон мэргэжил эзэмшсэн ажилтан”
 • “Манлайлагч удирдагч”
 • Дадлагажуулан сургагч ажилтан”
 • “Шилдэг шинийг санаачлагч ажилтан”